Çocuk Omuz Kırıkları

Çocuk Omuz Kırıkları

 

Omuz kırıkları erişkin hastalarda daha sık görülen kırıklardır. Erişkinlerde genellikle cerrahi tedavi edilen bu kırıklar, çocukların kemik yenileme yeteneği daha yüksek olduğu için çoğunlukla konservatif tedavi edilir.

Omuz bölgesi kırıklarında; humerus proksimal ve klavikula distal kırıkları yer alır. Çocuklarda klavikula kırığı daha sık görülür. Tanı radyografi ile konur. Tedavi genellikle velpau bandajı ya da sekiz bandajı ile olur.

Açık kırıklar ya da nörovasküler yaralanmanın eşlik ettiği kırıklarda cerrahi tedavi ön plana çıkar. Cerrahi tedavide genellikle kırığın tipine göre plaklar, IM çiviler ya da kischner telleri tercih edilir. Normal doğum sonrasında gelişen klavikula kırıklarında brakiyal pleksus yaralanmaları atlanmamalıdır.

Çocuklarda görülen proksimal humerus kırıkları adölesan çağda görülür. Tanı radyografi ile konur. Tedavi genellikle konservatif olup açık kırıklar ve büyüme plağını etkileyen kırıklarda cerrahi tedavi ön plandadır.