Omuzda Hareket Kısıtlılığı

Omuzda Hareket Kısıtlılığı

Omuz eklemi fonksiyonel olarak vücuttaki en hareketli eklem olup üst ekstremiteyi hareket ettirmek için çok önemli fonksiyondadır.

Omuz eklemi soket şeklinde bir eklem olup fleksiyon, ekstansiyon, iç ve dış dotasyon, abduksiyon ve adduksiyon hareketlerini yapar. Omuz hareketlerinin tam olarak ya da kısmi olarak yapılamaması omuz hareket kısıtlılığı olarak tanımlanır.

Omuzda hareket kısıtlılığına neden olan başlıca durumlar;

  • Uzun süreli immobilizasyon
  • Kaynamamalar (non-union)
  • Yanlış kaynamalar (mal-union)
  • Donuk omuz sendromu
  • Rotator manşet yırtıkları
  • Subakromiyal sıkışma sendromları
  • Tekrarlı omuz çıkığına bağlı gelişen lezyonlar
  • Biseps tendiniti

 

Omuzda hareket kısıtlılığı gelişen hastalara mutlaka ayrıntılı fizik muayene alınmalıdır. Sebep olabilecek durumlar araştırılırken kemik durumu için radyografiler, yumuşak doku durumu değerlendirmesi için MR görüntüleme önerilir. 

Hasta tanı aldıktan sonra hekimi tarafından cerrahi, konservatif tedavi ya da fizik tedavi seçenekleri düşünülebilir.