Omuz Ağrısı

    Omuz ağrısı ortopedi polikliğine en sık başvuru sebeblerinden biridir.Omuz ağrıları insanların günlük işleri sırasında veya gece ağrıları şeklinde insanların hayat kalitesini ciddi şekilde etkileyen ağrılardır.Omuz ağrısı olan hastalar çoğu zaman kollarını kullanmaktan sakınmakta ve baş üstü aktivitelerden kaçınmaktadırlar.Hastalar eğer doktora başvurmakta gecikir ve  vaktinde uygun tedaviyi almazlarsa çok basit çözülebilecek bir ağrı sebebi bile hareketsizliğe bağlı olarak omuzda hareket kısıtlılığı ve donuk omuz denilen çözümü çok daha zor durumlara sebep olmaktadır.

Omuz ağrısı sebebleri;

  Omuz ağrısının sebelerine gelecek olursak öncelikle ağrının omuz kaynaklı mı yoksa başka bir bölgenin omuza yansıyan ağrısı mı olduğunu açıklığa kavuşturmamız lazım. Kalp veya karaciğer kaynaklı bir ağrı , boyun bölgesinde fıtık veya sinirler üzerinde oluşabilecek basılar omuz ağrısı olarak hissedilebilir.

   Bu durumları dışladıktan sonra omuzun kendi yapılarının ağrılarına bakacak olursak; en sık sebep rotator cuff yaralanmalarıdır.Bu yaralanmalar genç nüfusta spor yaralanmaları şeklinde olabilirken daha yaşlı kişilerde yıpranmaya(dejenerasyon) bağlı yaralanmalar olabilmektedir.Bu yaralanmalar sıklıkla sadece tendon ödemi şeklinde(tendinit) olabileceği gibi omuz hareketlerini kısıtlayan ve ameliyat gerektiren yırtıklar şeklinde de olabilir.

   Bir diğer sık omuz ağrısı nedeni  subakromial impingement; sendromu denilen ve baş üstü hareketlerde omuz ağrısına sebep olan , omuzu hareket ettiren kirişlerin omuz bölgesinde sıkışması ile oluşan bir  hastalıktır. İmpingement sendromunda rotator cuff akromiyon ile humerus başı arasında sıkışmakta ve bu durumda ödem ve ağrıya sebep olmaktadır.

   Her eklemde olduğu gibi omuz ekleminde de kıkırdak hasarları ağrıya sebep olabilmektedir. Bu durum kırık veya travma sonrası olabileceği gibi yaşlanmaya bağlı olarak eklem kıkırdağının yıpranmasına da bağlı olarak gelişebilmektedir.

  Tekrarlayan omuz çıkıklarında  omuz eklemi ve çevre dokularında oluşan hasarlar özellikle genç popülasyonda görülen ve çoğu zaman cerrahi tedavi gerektiren bir ağrı sebebidir.

  Donuk omuz veya adezif kapsülit  belli bir nedene bağlı veya bazen altta yatan bir neden bulunamadan olan,  herhangi bir sebepten oluşan ağrıya bağlı olarak hastanın omuz hareketlerinden sakınmasına bağlı olarak omuzda sertleşme ve hareket kısıtlılığına sebep olan bir diğer önemli ağrı sebebidir.

Tedavisi

    Omuz ağrısı günlük hayatı etkileyen ve hayat kalitesini bozan bir durumdur. Birkaç günden fazla devam eden ağrılar ciddiye alınarak uzman görüşüne başvurmak önemlidir. Ağrının sebebine bağlı olarak bazen sadece ağrı kesici ilaçlar ile takip etmek yeterli olurken, omuz içi enjeksiyonlar , fizik tedavi ve gereken vakalarda da cerrahi tedavi uygulanmaktadı. Günümüzde omuz ameliyatları genellikle kapalı yöntemle (artroskopik) yapılmaktadır.Artroskopik ameliyatlarda kamera sistemi sayesinde omuz bölgesi ayrıntılı olarak değerlendirilebilmekte ve gene aynı yöntemle tedavisi de yapılabilmektedir.